DUYURULAR

DERS İÇERİKLERİ

Kitap, danışma saatleri ve konular için aşağıdaki ilgili dosyaları inceleyiniz.

Ders Kitabinin İçindekiler Bölümü (Ayrıntılı)

Selected Problems (FIZ 101E) / Seçilmiş Sorular (FIZ 101)
Selected Problems (FIZ 102E) / Seçilmiş Sorular (FIZ 102)
FIZ101 (2018-19 Güz) Bilgilendirme
FIZ101E (2018-19 Fall) Information
FIZ102 (2018-19 Güz) Bilgilendirme
FIZ102E (2018-19 Fall ) Information

SINAVLAR

Derslerin sınavlarına nerede gireceğinizi ve sonrasında aldığınız notu buradan öğrenebilirsiniz.

http://www.fizik.itu.edu.tr/physics-10x/sisfiz

Derslerin sınavları ile ilgili önemli duyuru

Sınav süresi iki (2) saattir.
İlk on beş(15) dakikadan sonra sınava öğrenci alınmayacak ve öğrenci sınava devam ettiği sürece sınav salonundan ayrılamayacaktır. Sınavdan en erken ilk kırk (40) dakika geçtikten sonra çıkılabilir.

Kitaplar ve notlar kapalı olacaktır. Hesap makinesi ve sözlük kullanılmayacaktır.

SINAV SÜRESİNCE ÜZERİNİZDE CEP TELEFONU / AKILLI SAAAT TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA KOPYA DURUMUNA BAKILMAKSIZIN SINAVINIZ İPTAL EDİLECEKTİR.

Mazeret Sınavları için Uygulanacak Esaslar

Arasınav ve/veya Dönem sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler için İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları‘nda belirtilen maddeler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

 

FIZ 10xEL

Laboratuvarları

Havuz deslerine laboratuvarları ile ilgili duyuruları. aşağıdaki bağlantıdan takip ediniz..

Laboratuvar web sayfaları

 

Ek Kaynaklar

2014-2018 Yılları Soru Arşivi
(Arşiv sınav sorularında eksik ya da hatalı sorular olabilir)

Limit, Türev, integral hakkında matematiksel not Lütfen inceleyiniz...

Gauss kanunu ve ısı akışı ugulamalarına matematiksel not Lütfen inceleyiniz...

Sanal Osiloskop (Fiz102EL)Lütfen inceleyiniz...

al Electric and Magnetic field (Wolfram Alpha)

 

GÜZ ÖĞRETİMİ TARİH
Danışman Değişiklikleri ve Atamaları
7 Eylül 2018
Fakülteler tarafından güz yarıyılı ders programlarının ÖİDB'ye son bildirilme tarihi 
25 Mayıs 2018
Güz Yarıyılı Ders Programlarının İlanı
3 Ağustos 2018
UOLP programları ve Yurtdışı kontenjanından yeni yerleştirilen öğrencilerin Öğrenim ücretlerinin yatırılması
03-06 Eylül 2018
Öğrenci Katkı Paylarının Yatırılması
13-17 Ağustos 2018
4. Sınıf, ÇAP, Yandal, Tüm UOLP Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı
27 Ağustos 2018 saat 10:00
3. Sınıf Öğrencileri Öğrencilerin WEB Ders Kaydı
28 Ağustos 2018 saat 10:00
2. Sınıf Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı
29 Ağustos 2018 saat 10:00
0-34.99(34.99 dahil) Arasında Kredi Başarmış Öğrencilerin WEB Ders Kaydı
29 Ağustos 2018 saat 14:00
Tüm Lisans Öğrencilerine Tekrardan WEB Kaydının Açılması 
31 Ağustos-01-02 Eylül 2018
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi
7 Eylül 2018
Üniversitemiz Lisans  Programlarına Yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları
03-04-05 Eylül 2018
İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin (Konservatuar öğrencileri hariç) WEB’den Ders Atamaları (Bu İşlem Öğrenci Bilgi Sistemleri Otomasyonu tarafından gerçekleştirilecektir.)
14 Eylül 2018
İTÜ Açılış Tarihi
14 Eylül 2018
Güz Yarıyılı Başlangıcı
17 Eylül 2018
Oryantasyon (1.sınıfların bölümlerinde Bölüm Başkanlarıyla birlikte)
17-18 Eylül 2018
Güz Yarıyılı cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 
17-21 Eylül 2018
Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma
 
17-21 Eylül 2018
Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.)
24-28 Eylül 2018
Bitirme Tasarım Projesi konu ve öğretim üyesi bilgilerinin Öğrenci bilgi sistemine bölümler tarafından girilmesi
1 - 5 Ekim 2018
Dönem Ara Tatili
5 - 9 Kasım 2018
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı
7 Aralık 2018
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı
24-31 Aralık 2018
Güz Yarıyılı Sonu
28 Aralık 2018
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları
02-11 Ocak 2019
Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi
14 Ocak 2019 Saat: 17:00 
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi
11 Ocak 2019
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde)
14-18  Ocak 2019
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı
14-18  Ocak 2019
Güz Yarıyılı Staj Son Giriş Tarihi
18 Ocak 2019 Saat: 17:30 
Mazeret Notlarının Son Giriş Tarihi
18 Ocak 2019 Saat :17:30
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi
30 Ocak 2019

 

İTÜ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 23

(1) Derslere % 70, laboratuar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu, öğretim üyesinin ders için belirlediği ve yarıyıl başında ilan ettiği koşulları sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak dersi verecek öğretim üyesi tarafından başarı değerlendirme formu doldurularak önerilir. İlgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili kurul kararı ile kesinleşir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bu dersten (VF) almış sayılırlar ve final sınavına giremezler.

(4) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz. Özel durumlarda ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin tamamı için tıklayınız

Sayfa Başına