DUYURULAR

DERS İÇERİKLERİ

Kitap, danışma saatleri ve konular için aşağıdaki ilgili dosyaları inceleyiniz.

Ders Kitabinin İçindekiler Bölümü (Ayrıntılı)
Selected Problems / Seçilmiş Sorular

Selected Problems (FIZ 101E) / Seçilmiş Sorular (FIZ 101)
Selected Problems (FIZ 102E) / Seçilmiş Sorular (FIZ 102)
FIZ101 (2017-18 Güz) Bilgilendirme
FIZ101E (2017-18 Fall) Information
FIZ102 (2017-18 Güz) Bilgilendirme
FIZ102E (2017-18 Fall) Information

SINAVLAR

Final sınavı tarihi : 8 ocak 2018

Derslerin sınavlarına nerede gireceğinizi ve sonrasında aldığınız notu buradan öğrenebilirsiniz.

http://www.fizik.itu.edu.tr/physics-10x/sisfiz

Derslerin sınavları ile ilgili önemli duyuru

Sınav süresi iki (2) saattir.
İlk on beş(15) dakikadan sonra sınava öğrenci alınmayacak ve öğrenci sınava devam ettiği sürece sınav salonundan ayrılamayacaktır. Sınavdan en erken ilk kırk (40) dakika geçtikten sonra çıkılabilir.

Kitaplar ve notlar kapalı olacaktır. Hesap makinesi ve sözlük kullanılmayacaktır.

CEP TELEFONLARI SINAV SALONUNA ALINMAYACAKTIR ve aksi tespit edildiğinde KOPYA DURUMUNA BAKILMAKSIZIN SINAVLARI İPTAL EDİLECEKTİR.

Mazeret Sınavları için Uygulanacak Esaslar

Arasınav ve/veya Dönem sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler için İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları‘nda belirtilen maddeler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

 

FIZ 10xEL

Laboratuvarları

Havuz deslerine laboratuvarları ile ilgili duyuruları. aşağıdaki bağlantıdan takip ediniz..

Laboratuvar web sayfaları

 

Ek Kaynaklar

2014-2017 Yılları Soru Arşivi

(Arşiv sınav sorularında eksik ya da hatalı sorular olabilir)

FIZ 101 / FIZ101E/ FIZ102E

 
Limit, Türev, integral hakkında matematiksel not Lütfen inceleyiniz...
Gauss kanunu ve ısı akışı ugulamalarına matematiksel not Lütfen inceleyiniz...
Sanal Osiloskop (Fiz102EL)Lütfen inceleyiniz...
al Electric and Magnetic field (Wolfram Alpha)
 
Fizik Bölümü Ders Verme Standartları
Fizik Bölümü Kopyacılığa Karşı Yaptırımları
 
 
2017-2018 Akademik Takvimi

 

GÜZ YARIYILI TARİH
Güz Yarıyılı Başlangıcı 11 Eylül 2017
Oryantasyon (1.sınıfların bölümlerinde Bölüm Başkanlarıyla birlikte) 11-12 Eylül 2017
Güz Yarıyılı cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya
Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 
11-15 Eylül 2017
Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp
Bir Başka Derse Yazılma
11-15 Eylül 2017
Bir Dersten Tümüyle Çekilme
(Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.)
18-22 Eylül 2017
Bitirme Tasarım Projesi konu ve öğretim üyesi bilgilerinin Öğrenci bilgi sistemine
bölümler tarafından girilmesi
25-29 Eylül 2017
Dönem Ara Tatili 30 Ekim-3 Kasım 2017
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı 1 Aralık 2017
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin
Listesinin İlanı
18 Aralık-27 Aralık 2017
Güz Yarıyılı Sonu 22 Aralık 2017
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları 3 Ocak-12 Ocak 2018
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 12 Ocak 2018
Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi  13 Ocak 2018 (Saat 17:30)
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 15 Ocak-19 Ocak 2018
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 15 Ocak-19 Ocak 2018
Güz Yarıyılı Staj Son Giriş Tarihi  19 Ocak 2018  
Mazeret Notlarının Son Giriş Tarihi  19 Ocak 2018 (Saat 17:30)
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi 31 Ocak 2018   

 

İTÜ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 23

(1) Derslere % 70, laboratuar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu, öğretim üyesinin ders için belirlediği ve yarıyıl başında ilan ettiği koşulları sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak dersi verecek öğretim üyesi tarafından başarı değerlendirme formu doldurularak önerilir. İlgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili kurul kararı ile kesinleşir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bu dersten (VF) almış sayılırlar ve final sınavına giremezler.

(4) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz. Özel durumlarda ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin tamamı için tıklayınız

Sayfa Başına

Toplam ziyaretçi sayısı: 5167