Kitap, danışma saatleri ve konular için aşağıdaki ilgili dosyaları inceleyiniz.
Önemli Notlar
-Her öğrenci kayıtlı olduğu sınıfta derse girmek zorundadır.
-Ders başarısı % 40 Arasınav, % 20 Ödev (her biri % 10 etkileyen 2 adet ödev) ve % 40 final sınavından oluşacaktır.
-Çevrimiçi (online) derslerde devam şartı aranmayacak ve yoklama alınmayacaktır
-Öğrencilerin finale girebilmeleri için yıliçi başarı ortalamasının 100 üzerinden en az 25 olması gerekmektedir (60 üzerinden 15). Aksi halde öğrencinin notu VF olarak değerlendirilecektir.
-Sınav sonuçlarına itiraz ve mazeret sınavına girebilmek için öğrenciler bağlı oldukları fakülteye başvuru yapacaktır.