STAJ İLANINA EK                                           (Güncelleme 21.07.2020)

Fen Edebiyat Fakültesi’nin 18.07.2020 tarihli “Laboratuvar Girişleri Hakkında” konulu bildirisi gereğince;
Pandemi sürecinde aksi belirtilene kadar, lisans öğrencilerinin İTÜ içerisinde yüz yüze stajına İZİN VERİLMEMEKTEDİR. 

Bu sebeple:

A) Fizik Mühendisliği Bölümü’nde devam eden “yüzyüze staj” lar 18.07.2020 tarihi itibariyle durdurulmuştur.

B) Yüzyüze stajı durdurulan öğrenci;
   isterse “Muaf” sayılacaktır
   veya staj hocası ile beraber “çevrimiçi (online) staj” olarak devam edebilecektir.
   Öğrenci tercihini Bölüm Staj Komisyonuna bir çevrimiçi dilekçe ile (imzalı, pdf formatında) 7 iş günü içinde bildirmelidir. Süresi içinde dilekçe vermeyen öğrenci “Muaf” sayılacaktır.

Fizik Mühendisliği Staj Komisyonu

Pandemi Dönemi Staj (04.06.2020)

Pandemi sebebiyle YÖK’ün ve İTÜ Rektörlüğü’nün ilgili birimlerinin kararları gereğince staj yönteminde değişikliğe gidilmiştir.
MUHATAP: Mezun durumdaki ve alt sınıflardaki öğrenciler
DEĞİŞİKLİKLER
1. Staja başladıktan sonra STAJI YARIM KALAN ÖĞRENCİ -kaç gün staj yapmış olursa olsun-, isterse staj yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır. Bunun için öğrenci kendi itü e-posta adresini kullanarak Fen-Edeb. Fak. Staj Sorumlusu Ufuk Saim Günay Hoca’ya (gunayuf@itu.edu.tr) “Stajdan Muafiyet” isteği dilekçesini göndermesi lüzumludur.

2. MEZUN DURUMDAKİ ÖĞRENCİ 2019-2020 Bahar Dönemi mezun olmak istiyorsa, staj “Muaf” işlemlerinin 26 HAZİRAN’a kadar bütün işlemlerinin bitirilmiş olması gereklidir.

3. STAJA HİÇ BAŞLAMAMIŞ öğrenci stajını;
a) isterse çevrimiçi(online),
b) isterse yüz yüze yapabilir.
Yüz yüze stajı tercih eden öğrenci “pandemi ile ilgili tedbirleri almayı ve ilgili sorumlulukları üstlendiğini” onaylamış sayılır.

4. YÜZYÜZE STAJ yapılacaksa; Ek1 belgesindeki öğrencinin imzası ve staj yeri yetkilisinin imzası ıslak imza olmalıdır. Fen-Edebiyat Fakültesi (Ufuk Saim Günay Hoca) ve Bölüm Staj Komisyon Başkanı (veya vekâleten Komisyon Üyeleri)’nın imzaları yerine, e-posta onayları yeterli olacaktır. Bu e-posta onayları pdf ye çevrilip, staj bitiminde sisteme Ek1 le birlikte yüklenecektir. Pdf lere Ek1-FE, Ek1-FM isimleri verilebilir.

5. ÇEVRİMİÇİ STAJ yapılacaksa, Ek1 belgesindeki öğrencinin imzası ıslak imza olmalıdır. İmzası gerekli diğer kişiler, imza yerine işyeri sistemi uzantılı e-posta kullanacaktır. Fen-Edebiyat Fakültesi (Ufuk Saim Günay Hoca) ve Bölüm Staj Kom. Başkanı(veya Vekâleten üyeleri) ‘nın imzaları yerine, e-posta onayları yeterli olacaktır. Bu e-posta onayları pdf ye çevrilip, staj bitiminde sisteme Ek1 le birlikte yüklenecektir. Pdf lere Ek1-FE, Ek1-FM isimleri verilebilir.

6. Staja başlamadan önce, öğrencinin SİSTEME GİRME SÜRESİ 15 günden 5 güne düşürülmüştür.

7.EK HAK: Öğrenci isterse Bölüm içinden veya dışından bir ÖĞRETİM ÜYESİ İLE STAJ yapabilir (Staj Komisyonu’ndan izin almak kaydıyla). Stajyer öğrencinin SİGORTASI YAPILACAK, ancak stajyer ÜCRETİ ÖDENMEYECEKTİR. Bu uygulama sadece pandemi süresince geçerli olacaktır.

Sevgili Öğrenciler, pandemi sürecinde değişiklik oldukça bilgilendirileceksiniz. Bu sebeple iletişim kanallarını sıkça kontrol etmeniz yararınızadır.

Başarılar
 


Doç. Dr. rer. rat. Yakup HUNDUR
Fizik Müh. Staj Kom. Başkanı

(Üyeler: Doç. Dr. Demet Kaya Aktaş demet@itu.edu.tr, Dr. Meltem Güngörmez gungorm@itu.edu.tr )