Research Interests


  • Alternatif/modifiye gravitasyon kuramlarında nötron yıldızı yapısı
  • Aşırı parlak X-ışını kaynakları, Radyo pulsarlarının spin ve manyetik alan evrimi
  • X-ışını pulsarlarında disk-manyetosfer etkileşimi, Genç nötron yıldızlarının sınıflandırılması


Responsible Person:


Prof. Dr. Kazım Yavuz Ekşi
Ofis: B4-Z13
Tel: +90 212 2857241
E-Posta: eksi@itu.edu.tr  Web Page


Yüksek Enerji Astrofiziği Laboratvuarı (HEAP)