Tarihçe

Başlangıçta Temel Bilimler Fakültesi içinde yer alan Fizik Kürsüleri, 1982 sonrası Fen Edebiyat Fakültesi içinde Fizik Mühendisliği Bölümü olarak yeniden örgütlenmişlerdir. Fizik Mühendisliği derecesi veren bölümümüz, az sayıda öğretim üyesi kadrosu ile ilk mezunlarını vermiş, zamanla hem lisans ve lisansüstü programlarını hemde araştırma laboratuvarlarını geliştirerek çok sayıda öğretim üye ve yardımcılarının da katılımıyla bugünkü düzeyine erişmiştir.

1997 - 1998 Akademik yılından itibaren Üniversitemizde oluşturulan yeniden yapılanma içinde ve %30 İngilizce kapsamında Fizik Mühendisliği yeni ders programını hazırlamıştır.