Fizik Mühendisliği Eğitimi

Fizik Mühendisliği Bölümü, doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceler. 1997 - 1998 Akademik yılından itibaren Üniversitemizde oluşturulan yeniden yapılanma içinde ve %30 İngilizce kapsamında Fizik Mühendisliği yeni ders programını hazırlamıştır. Buna göre Temel Fizik Paketi ve Endüstriyel Fizik Paketi olmak üzere iki program paketi oluşturulmuştur.
Bölümümüz Fizik Mühendisliği Programı içinde son sınıf öğrencileri için ileri fizik proje ve bitirme ödevi çalışmalarının bazısı, bölümümüz öğrenci laboratuarlarında deney olarak kullanılmak üzere yaptırılmaktadır.
Yaptırılan İleri Fizik Proje çalışmalarından örnekler

* Sol-gel yöntemi ile ince film hazırlanması
* Denge deneyi
* Kondansatör kutuları
* Merkezcil ivme
* Optik Camların sentezi ve karakterizasyonu
Bitirme ödevlerine örnekler

* Mikroişlemci yardımı ile Laboratuvar kontrol ve otomasyonu.
* PC tabanlı veri toplama sistemi
* Laser kristallerinde enerji transferi
* Çeşitli tütün numunelerinin Gama spektroskopisi
* Güneş toplayıcıları
* Alüminyum ince film kaplı Fabr-Perot etalonu
* Metal oksit fimlerin reaktif buharlaştırmayla hazırlanması ve karakterizasyonu
İTÜ'nün Diğer Fakültelerine Verilen Eğitim Hizmeti

Bölümümüz öğrencilerine verilen dersler ve laboratuarlar ile birlikte üniversitemizin tüm öğrencilerine Genel Fizik (Fizik 101, Fizik 102, Fizik 106) ve Modern Fizik derslerini ve Genel Fizik Laboratuarları'nı sunmaktadır. Tüm bu dersler göz önünde bulundurularak, bölümümüz öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 65'tir.
Lisansüstü Eğitimi

Bölümümüz lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak lisansüstü (yüksek ve doktora) öğretimini de sürdürmektedir.
Araştırma

Bölümümüzde bilimsel araştırma etkinlikleri içinde yer alan öğretim üye ve yardımcılarının araştırma alanları şöyle sıralanabilir. Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik, Temel Parçacıklar Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Matematiksel Fizik ve İstatistik Fizik.
Bölümümüzde ayrıca Nükleer fizik, ince film fiziği, fotolüminesans spektroskopisi, reolojik ölçümler, manyetizma dielektrikler, düşük sıcaklıklarda iletkenlik, laser kristalleri sentezi, laserspektroskopisi çalışma konularında araştırma laboratuarları kurulmuştur.
Bölümümüzde öğretim üyeleri TÜBİTAK, DPT, İTÜ Araştırma Fonu ve TTGV kaynaklarından yararlanarak araştırmalar yapmaktadır.
Ödüller

L’Oreal / UNESCO 2003 Avrupa Bilim Kadını Ödülü :
Prof. Dr. Ayşe ERZAN

TÜBİTAK Bilim Ödülü :
Prof. Dr. Nihat BERKER
Prof. Dr. Ayşe ERZAN
Prof. Dr. M. Önder PEKCAN

TÜBİTAK Teşvik Ödülü :
Prof. Dr. Mahmut Ö. HORTAÇSU
Doç.Dr. M.Cem GÜÇLÜ
Doç. Dr. Yaşar YILMAZ
Doç. Dr. Ş. Cenap ÖZBEN

TÜBA-GEBİP Ödülü :
Doç. Dr. Yaşar YILMAZ
Sedat Simavi Ödülü :
Prof. Dr. Ömer Faruk DAYI
Staj

Fizik Mühendisliği öğrencilerinin 3 dönem (60 gün) staj yapma zorunluluğu vardır.
Ayrıca öğrenciler IAESTE ve AIESEC aracılığı ile uluslararası staj imkanlarından yararlanabilirler.
Burslar

İTÜ'de başarılı öğrenciler, İTÜ Rektörlüğü, İTÜ Geliştirme Vakfı, İTÜ Mezunlar Derneği ve çok sayıda özel kurum ve kişilerin verdiği burs ve ödüllerle desteklenmektedir.
Yurtlar

İTÜ, mevcut ve yeni inşa edilen modern yurtlarına çağdaş olanaklar kazandırarak öğrencilerine rahat bir ortam sunmaktadır. Ayazağa ve Gümüşsuyu kampüslerinde yer alan yurtlar tek, iki ve üç kişilik banyolu odalar, çalışma ve ütü odaları, televizyon, telefon, internet, kafeterya olanaklarına sahiptir.
Kütüphane

Ayazağa Kampüsündeki Mustafa İnan Kütüphanesi her türlü çağdaş olanağa sahip olup, öğrencilerimize hizmet vermektedir. Kütüphanede 500.000 cilt kitabın yanı sıra güncel süreli yayınlarla son yıllara ait CD Network sistemi mevcuttur.
Öğrenci Bilgisayar Laboratuarları

Fakültemizin, ortak kullanıma açık 50 adet Pentium işlemcili bilgisayar laboratuarı vardır. Bu bilgisayarlar, üniversitemiz bilgisayar ağına bağlı olup, her öğrencimize e-mail adresi ve internet erişim olanağı sağlanmaktadır.
Çalışma Alanları

Mezunlar "Fizik Mühendisi" ünvanını alırlar. Fizik Mühendisleri, modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektör kurumlarında çalışmaktadırlar. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretimi, özel ölçme aletleri ve kalibrasyonu ile satış ve servisinde, hastanelerin Radyoloji ve Nükleer Tıp bölümlerinde Sağlık Fiziği konusunda, endüstri kuruluşlarında toplam kalite planlama ve kalite güvence sistemleri konusunda Fizik Mühendisleri aranan elemanlardır.
Öğrenci Sosyal Etkinlikleri

İTÜ Spor Birliği'ne bağlı havacılık, satranç, sualtı sporları, briç klüpleri ile Kültür ve Sanat Birliği'ne bağlı tüm mesleki uzmanlık kulüpleri yanında matematik ve bilgisayar, sinema, TV - Video, kitapçılık ve yayın izleme, ses ve müzik, bilgisayar destekli tasarım vb. kulüpleri bulunmaktadır.

Puan Türü: ÖSS Sayısal
Kontenjan: 40
Öğrenci Sayısı: 215