Misyon

Türk teknolojik gelişimine, kalite ve teknik olarak Türk sanayinin Dünya çapında rekabet gücüne katkıda bulunacak, nükleer tıptan eğitime kadar birçok alanda hizmet verecek uluslar arası düzeyde Fizik Mühendisleri yetiştirmek.

Üniversitemiz tüm mühendislik öğrencilerine Dünyanın iyi üniversiteleri düzeyinde genel fizik dersi vermek
Türkiye’de sürekli genişleyen ve gittikçe daha büyük oranda okullaşan çağ nüfusunun gerek duyduğu öğretim üyelerini yetiştirmek.
Uluslar arası düzeyde bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak, bunları bilimsel dergilerde yayınlamak ve geliştirerek Dünya biliminin ve Türkiye ekonomisinin hizmetine sunmak.
 

Vizyon

Fizik ve fizik mühendisliği dallarında lisans, lisansüstü ve doktora eğitimini dünyanın en iyi üniversiteleri düzeyinde veren, temel ve uygulamalı alanlarda dünyada öncü rol alacak araştırmacıları, yetiştiren ulusal ve uluslar arası saygınlığa sahip, önde gelen bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.
 

DEĞERLER

Bilimsel araştırma ve mühendislik eğitiminde etik değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal anlamda eşitlik ilkesini benimseyen, toplumun her alanda gelişmesi için çalışan bireyler yetiştirmek esastır.