18.03.2021

BİTİRME TEZLERİ VE IFP DERSLERİ İLE İLGİLİ SÜREÇLER

Bitirme ve Tasarım Dersleri

FIZ 492(E) – Bitirme Çalışması (Güz 2017 öncesi girişliler)

FIZ 4901(E) – Fizik Mühendisliği Tasarımı I (Güz 2017 sonrası girişliler)

FIZ 4902(E) -- Fizik Mühendisliği Tasarımı II (Güz 2017 sonrası girişliler)

1. Bitirme Tezinin hazırlanmasında danışmanlık görevini üstlenen Öğretim Üyesi, çalışmayı yaptıracağı öğrencinin numarası, adı, dersin kodu ve çalışmanın başlığını e-posta ile Prof. Dr. Günay BAŞAR’a (basar@itu.edu.tr) gönderecektir.  Bu derslere yapılacak kayıtlarla ilgili öğrencilerimizin ve Öğretim Üyelerimizin, Fizik Mühendisliği Bölümü’ne herhangi bir yazı veya form vermelerine gerek yoktur. 

2. Bu derslerde dönem sonunda mutlaka bir rapor teslim edilmesi ve üç kişiden oluşan bir jüriye çalışma ile ilgili 20 dakikalık bir sunum yapılması gerekmektedir.

3. Tez raporunun danışmana teslim tarihi tamamen danışmana bırakılmıştır; ancak bu rapor belirlenen sunum tarihinden önce danışman ve diğer jüri üyelerine teslim edilmelidir.  Raporun pdf formatında iletilmesi yeterli kabul edilir ama Danışman ve/ya jüri üyeleri basılı bir kopya talep edebilir.

4. Sunumların akademik takvimde belirtilen son not giriş tarihinden önce tamamlanıp, proje raporu ve harf notunun da Prof. Dr. Günay BAŞAR’a e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

FIZ 412(E) – İleri Fizik Proje / Advanced Physics Project (İFP)

1. . Bir İFP’de en fazla iki öğrenci birlikte çalışabilir.

2.  Derslerin başladığı haftanın ilk iki günü içinde, projeyi yürütecek olan öğretim elemanı dersin her şubesi için, görevli olmadığı (lisans, lisansüstü, UOLP, diğer üniversite derslerinin ve görevlerinin olmadığı) ve dersi alacak olan öğrencilerin programıyla çakışmayan, 8:30-17:30 arasında (mesai saatleri içinde) dört saat bildirmelidir.  (Çarşamba 1530-1730 arası hariç.)

 

3.  Öğretim elemanı birden fazla İFP şubesi açabilir; ancak bunların saatleri çakışmamalı ve bu şubelerin Fizik Müh. Bölümüne (Dr. Özgün GİRGİN, ogirgin@itu.edu.tr) ayrı ayrı bildirilmesi gerekmektedir.

4. Bu ders için öğrencilerin veya öğretim üyelerinin Fizik Müh. Bölümüne herhangi bir form vermelerine gerek yoktur.

5. Dönemin sonunda öğrencinin rapor hazırlaması ve sunum yapması, projeyi yürütecek olan öğretim üyesinin kararına bağlıdır. Ancak Fizik Müh. Bölümünün tavsiyesi Bitirme Tezlerinde olduğu gibi bir rapor teslim edilmesi ve üç kişilik bir jüriye sunum yapılması şeklindedir.

6. Dönem sonunda öğrencinin notu öğretim üyesi tarafından notların son giriş tarihine kadar sisteme girilmelidir.