20.02.2024

BİTİRME TEZLERİ VE IFP DERSLERİ İLE İLGİLİ SÜREÇLER

Bitirme ve Tasarım Dersleri

FIZ 492(E) – Bitirme Çalışması (Güz 2017 öncesi girişliler)

FIZ 4901(E) – Fizik Mühendisliği Tasarımı I (Güz 2017 sonrası girişliler)

FIZ 4902(E) -- Fizik Mühendisliği Tasarımı II (Güz 2017 sonrası girişliler)

1. Dönem başında proje başlığı ve danışman bilgisi ders ekle/çıkar dönemi içinde ilgili Ninova sınıfından 1. ödev olarak toplanır. 

2. Dönem sonunda bir rapor teslim edilmesi ve üç kişiden oluşan bir jüriye çalışma ile ilgili bir sunum yapılması gerekmektedir.

3. Tez raporu yarıyıl sonu final haftası başında Ninova sınıfından ödev olarak PDF formatında teslim edilir.

4. Proje sunumları akademik takvimde belirtilen Bitirme Tasarım Projesi Sınavı tarihlerinde yapılır.

5. Öğrenci, raporunu (gerekirse güncelleyerek) ilgili Ninova sınıfında son ödev olarak PDF formatında teslim eder.

6. Proje danışmanı öğrencinin harf notunu alsubasi@itu.edu.tr adresine e-posta ile gönderir.   

 

FIZ 421(E) – İleri Fizik Proje / Advanced Physics Project (İFP)

1. . Bir İFP’de en fazla iki öğrenci birlikte çalışabilir.

2.  Derslerin başladığı haftanın ilk iki günü içinde, projeyi yürütecek olan öğretim elemanı dersin her şubesi için, görevli olmadığı (lisans, lisansüstü, UOLP, diğer üniversite derslerinin ve görevlerinin olmadığı) ve dersi alacak olan öğrencilerin programıyla çakışmayan, 8:30-17:30 arasında (mesai saatleri içinde) dört saat bildirmelidir.  (Çarşamba 1530-1730 arası hariç.)

 

3.  Öğretim elemanı birden fazla İFP şubesi açabilir; ancak bunların saatleri çakışmamalı ve bu şubelerin Fizik Müh. Bölümüne (Dr. Özgün GİRGİN, ogirgin@itu.edu.tr) ayrı ayrı bildirilmesi gerekmektedir.

4. Bu ders için öğrencilerin veya öğretim üyelerinin Fizik Müh. Bölümüne herhangi bir form vermelerine gerek yoktur.

5. Dönemin sonunda öğrencinin rapor hazırlaması ve sunum yapması, projeyi yürütecek olan öğretim üyesinin kararına bağlıdır. Ancak Fizik Müh. Bölümünün tavsiyesi Bitirme Tezlerinde olduğu gibi bir rapor teslim edilmesi ve üç kişilik bir jüriye sunum yapılması şeklindedir.

6. Dönem sonunda öğrencinin notu öğretim üyesi tarafından notların son giriş tarihine kadar sisteme girilmelidir.