Dersler

Digital Electronics:
Digital Electronics (Sayısal Elektronik) dersi için ön şart Elektronik I (FIZ 231E) dersidir. Dersi alacak öğrencilerin konuya meraklı olmaları ve katılımları beklenmektedir. Dersin içeriğin görmek için buraya tıklayınız.

Microprocessors:
Microporcessor (Mikro İşlemciler) dersi için her ne kadar ön şart yoksa da dersi alacak öğrencilerin temel elektronik dervre ve temel programlama bilgisine sahip olması beklenmektedir. Dersin içeriğin görmek için buraya tıklayınız.
İleri Fizik Proje

Mikro İşlemciler:
Mikro İşlemci ile ilgili ileri fizik projesi yapılabilmesi için öğrencinin tercihen Microprocessors dersini almış ya da o dönem içerisinde alıyor olması gerekmektedir. Ödevin konusu karşılıklı fikir alışverişi ile belirlenebilir.

İnce Film Fiziği:
İnce Film Fiziği konusunda ileri fizik projesi çalışılmamaktadır.Bitirme Ödevi

Mikro İşlemciler:
Mikro İşlemci ile ilgili bitirme ödevi yapılabilmesi için öğrencinin tercihen Microprocessors dersini almış olması ve ileri fizik projesini bu konuda yapmış olması gerekmektedir.

Dersi almış ancak ileri fizik projesini bu konuda yapmamış ise bitirme ödevini iki döneme yayması beklenmektedir.
Ödevin konusu karşılıklı fikir alışverişi ile belirlenebilir.

İnce Film Fiziği:
İnce Film Fiziği konusunda bitirme ödevi çalışması için haftanın en az bir günü 5 saatlik bir zaman dilimi deneysel laboratuar çalışması gerekmektedir. Deneysel çalışmaya yatkınlık ve süreklilik gerektirmektedir. Ödevin konusu görüşme sırasında açıklanacaktır.Ders ve projeler ile ilgili yazışma adresi: iletisim@ibrahimturhan.com.tr