Dear students,
According to the Istanbul Technical University Senate meeting on September 28, 2023, numbered 845, regarding subparagraph (b) of Article 6 of the Istanbul Technical University Course Assessment and Evaluation Senate Principles, students who did not participate without an exemption to the 1st Midterm of the courses FIZ101/E and/or FIZ102/E will automatically be graded VF as their final grade and will not have a right to enter the Final exam. There is no restriction to students with VF grades may still attempt to the classes and the second midterm, however, it will not affect or change the VF grade.

Değerli Öğrencilerimiz,
İTÜ Senatosunun 28.09.2023 tarih ve 845 sayılı toplantısında alınan karar gereğince Ders Başarı Değerlendirme Ölçütleri Madde 6/b bendine istinaden FIZ101/E ve FIZ102/E derslerinin 1. Ara sınavlarına mazeretsiz girmeyen öğrencilerimizin dönem sonu notları VF olacaktır ve final sınavına girme hakları bulunmamaktadır. Bu öğrencilerimizin dersleri takip etmelerinde ve 2. ara sınavına girmelerinde bir engel bulunmamaktadır.

16 Aralık 2023 Cumartesi günü yapılacak 2. Ara sınav için sınav yerleri açıklanmıştır. Linkten sınav yerlerinizi öğrenebilirsiniz.