Seminer Tarihleri Seminer
13.03.2020 Cuma 15:00
Dr. Bükem Tanören Bilen

Taramalı Akustik Mikroskop ile Patolojik Diyagnoz

Dr. Fethi Mübin Ramazanoğlu

Boş Uzayın Sesi

Dr. Dieter van den Bleeken

Two Uncharted Corners of General Relativity

Dr. Ogan Özsoy

Probing Early Universe on Small Scales

13.12.2019 Cuma 15:00
Prof. Dr. Oğuz Okay

Kendi Kendini Onarabilen Malzemeler

15.11.2019 Cuma 15:00
Dr. Deniz Eroğlu

The Rich Dynamics of Janus Oscillator Networks

08.11.2019 Cuma 15:00
Prof. Dr. Kai-Feng Chen

Measurement of B_s,d to mu+mu- decays at CMS

01.11.2019 Cuma 15:00
Dr. Aylin Yalçın Sarıbey

Fiziğin Adli Bilimlerde Uygulamaları

18.10.2019 Cuma 15:00
Prof. Dr. Sinan Özeren

Fizikçiler için Depremler ve Tektonik 101

27.09.2019 Cuma 15:00
Prof. Dr. Burçin Ünlü

Physics and Disease

20.09.2019 Cuma 15:00
Prof. Dr. Oleksandr Zhuk

Effect of the spatial curvature of the Universe on the form of the gravitational potential

10.05.2019 Cuma 15:00
Doç. Dr. Avni Aksoy

Hızlandırıcı Tabanlı Araştırma ve Kullanıcı Laboratuvarı- TARLA

03.05.2019 Cuma 15:00
Prof. Dr. John J. Boland
How surface science provides new insights into the behaviour of grain boundaries in nanocrystalline metals
26.04.2019 Cuma 15:00
Dr. Dilek Yıldız
Sarkaç Geometrisinde Atomik Kuvvet Mikroskobu ile Dokunmasız Sürtünme Ölçümleri ve Topolojik Yalıtkan Yüzeylerinde Joule ile van der Waals’in dansı
19.04.2019 Cuma 15:00
Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu
Tek katman grafen ve grafen tabanlı sığaçların femtosaniye darbe üretimindeki uygulamaları
29.03.2019 Cuma 15:00
Prof. Dr. İdris Kabalcı
Er3+ katkılı kalkojen camları, optik fiber ve ince filmler: yapısal ve spektroskopik karakterizasyon
15.03.2019 Cuma 15:00
Dr. Barış Pekerten
Majorana bilardolarının şeklini duyabilir miyiz?
22.02.2019 Cuma 15:00
Dr. Gökhan Torun
Kuantum kaynak teorisi ve durum dönüşümleri
15.02.2019 Cuma 15:00
Doç. Dr. Nihan Katırcı
f(TμνTμν) Gravitasyon Kuramı: Yenilikler ve Kozmolojik Uygulamaları
28.12.2018 Cuma 15:00
Cem Eröncel
Nötron Yıldızı Birleşmesinden Boşluk Enerjisi Konusunda Cıvıltılar
21.12.2018 Cuma 15:00
Dr. Gökhan Ünel
Parçacık Fiziğinde Yazılım ve Donanım Uygulamaları
14.12.2018 Cuma 15:00
Prof. Dr. Cenk Yaltırak
Marmara Denizi nde tarihsel depremler, yıkım senaryoları ve stres transferinin son 1500 yıllık tarihi
30.11.2018 Cuma 15:00
Doç. Dr. Bora Işıldak
Fizikte Yapay Öğrenme Uygulamaları
16.11.2018 Cuma 15:00
Prof. Dr. Altuğ Özpineci
QCD and Hadrons: Conventional and Exotic
02.11.2018 Cuma 15:00
Prof. Dr. Sohrab Rahvar
Discovery of Exoplanets and Habitable Universe
26.10.2018 Cuma 15:00
Dr. Onur Pusuluk
Kurumsal kuantum bilişim bakış açısından enzim katalizindeki proton tünellemesi ve protein hareketi çiftlenimi
12.10.2018 Cuma 15:00
Prof. Dr. Cenap Ş. Özben
Nötron Saçılması ile Amonyum Nitrat Bazlı Patlayıcıların Deteksiyonu
28.09.2018 Cuma 15:00
Dr. Gizem Şengör
Preheating sırasında kozmolojik pertürbasyonlar
21.09.2018 Cuma 15:00
Prof. Dr. Durmuş Demir
Kuantum Tünelleme Etkisi ve Entropik Tünelleme Zamanı
05.06.2018 Salı 14:30
Prof. Sait Umar
Time-dependent mean-field investigations of the quasifission process
01.06.2018 Cuma 14:30
Dr. Nazmi Burak Budanur
Türbülansa Kritikaltı Geçiş; Yeni Gelişmeler ve Modern Anlayış
31.05.2018 Perşembe 12:30
Dr. Sohyun Park
Revival of the Deser-Woodard nonlocal gravity model
18.05.2018 Cuma 14:30
Yard. Doç. Dr. Can Kozcaz
Ayar/Liouville Üçlemesi: ABCDEFG
04.05.2018 Cuma 14:30
Prof. Dr. Nezih Hekim
Yaşamın düşündürücü fiziği ya da yaşatıcı kimyası??
20.04.2018 Cuma 14:30
Doç. Dr. Savaş Arapoğlu
Through the Labyrinth of Cosmology
06.04.2018 Cuma 14:30
Doç. Dr. Alper Uzun
Tuning the Performance of a Supported Metal Catalyst by Coating with an Ionic Liquid Layer" "Destekli Metal Katalizörlerinin Performansının İyonik Sıvı Kaplamaları ile Kontrol Altına Alınması"
16.03.2018 Cuma 14:30
Mariam Bouhmadi Lopez
On the late-time speed up of the Universe
02.03.2018 Cuma 14:30
Doç. Dr. Kutsal Bozkurt
"Ortalama alan teorisi ile Egzotik çekirdeklerden Hiper-çekirdeklere genel bir bakış" ve "Betavoltaik enerji dönüşüm sistemleri"
15.02.2018 Perşembe 15:30
Yard. Doç. Dr. Murat Demirer
Nöroteknoloji, Elektronik ve Enformatikte Son Gelişmeler
22.12.2017 Cuma 14:30
Prof. Dr. Serap Güneş
Güneş Pilleri: Güneş Işığından Elektriğe
15.12.2017 Cuma 14:30
Prof. Dr. Alper Kiraz
Selected Applications in Optofluidics
01.12.2017 Cuma 14:30
Yard. Doç. Dr. Emel Sokullu
Optogenetik Tedavilere Yönelik Nöromodülasyona Olanak Sağlayan Deneysel Platformların Geliştirilmesi ve Validasyonu
24.11.2017 Cuma 14:30
Prof. Dr. Ayşe Erol
Sıcak elektron taşınımına dayalı optoelektronik aygıtlar
17.11.2017 Cuma 14:30
Prof. Dr. İsmail Karakurt
Ag, Au, Al ve SiO2@TiO2 çekirdek-kabuk nanoyapılarının üzerindeki kabuk katmanlarındaki ışık yoğunluğu artışının kabuk tabakanın kalınlığına ve parçacık büyüklüğüne olan bağımlılığı
06.11.2017 Pazartesi 15:30
Prof. Dr. Şölen Balman
X-ray observations: A useful tool for the physics of accretion in CV
27.10.2017 Cuma 14:30
Prof. Dr. Alexander Zhuk
Cosmological screening of the gravitational potential in the Universe
13.10.2017 Cuma 14:30
Altan Çakır
Discovering the secrets of our universe: Data Science, Data Analytics and Big Data Applications
06.10.2017 Cuma 14:30
Alimet Sema Özen
Moleküler Modelleme: Bir bilgisayar ve biraz fizik ve kimya ile yapabilecekleriniz
29.09.2017 Cuma 14:30
Metin Arık
Uzay-zaman gerçekten eğri mi?
11.04.2017 Salı 15:30
Ahmet Togo Giz
Polimer Fiziği ve Fiziksel Kimyasında Sürekli İzleme