Mazeretleri nedeniyle fizik havuz derslerinin final sınavına (FIZ101(E)-FIZ102(E)) giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belirten bir dilekçe ve geçerli belgelerle birlikte (bkz. Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esaslarıöğrencisi olduğu kendi fakültelerine başvuracaklardır. (Ek sınavların mazereti yoktur.) Mazeret sınavlarının yer ve zaman bilgileri; FIZ101(E) ve FIZ102(E) havuz derslerinin final sınav mazeret sınavları 13 Haziran 2024 perşembe günü saat 13:00’da Fen Edebiyat Fakültesi yapılacaktır.


Students missing a midterm  with a valid excuse (see Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları) should submit a petition and eligible documents for their excuses to their own faculties. (There is no make-up exam for supplementary exams.) Location and time of the make-up exams: 13 June 2024, 13:00 Faculty of Science and Letters.