Açık Pozisyonlar: Fizik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Konum: İstanbul, Türkiye

İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü 2024 Güz döneminden itibaren geçerli olmak üzere tüm kademelerden (Doçent, Dr. Öğr. Üyesi) akademik kadro başvurularına açıktır. Üstün araştırma ve yayın geçmişine sahip adaylar değerlendirilecektir. Başvurular tüm araştırma alanlarında alınacak olup öncelikli olarak; teorik fizik alanında Teorik Katı Hal Fiziği, Gözlemsel Kütleçekimsel Dalgalar, Gözlemsel Kozmoloji, Kuantum Bilgi Teorisi, Matematiksel Fizik / Yüksek Enerji Fiziği alanlarında, deneysel fizik alanında ise Biyofizik, Deneysel Kuantum Sistemler, Atomik/Moleküler/Optik Fizik ve Yenilenebilir Enerji alanlarında çalışan adaylar tercih edilecektir.

Rekabetçi, vizyoner araştırma soruları geliştirebilen ve lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verebilen üstün araştırmacıların başvuruları beklenmektedir.

ITU atama ve yükseltme kriterleri

Başvuru Süreci:

Pozisyonla ilgilenen adayların fizik@itu.edu.tr ve CC olarak bmorova@itu.edu.tr adreslerine aşağıda listelenen belgelerle birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir.

  1. Üst yazı
  2. Özgeçmiş (yayın listesi dahil)
  3. Araştırma niyet mektubu(geçmiş ve devam eden araştırmaların özeti ve gelecek araştırma planları)
  4. Eğitim / Öğretim niyet mektubu
  5. Referans mektubu

Başvurular pozisyon doldurulana kadar kabul edilecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen fizik@itu.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.