Fizik havuz laboratuvarları (FIZ 102EL) 7 Mart 2022 haftası başlayacaktır.

Physics Laboratories (FIZ 102EL) will start the week of March 7, 2022.

 

Hangi laboratuvarda deney yapacağınız 6 Mart 2022 Pazar günü buradan duyurulacaktır. Lütfen kontrol ediniz.

In which laboratory you will conduct the experiment will be announced here on 6 March. Please check.

 

Laboratuvara gelmeden önce Havuz Fizik Laboratuvar Kitabınızı mutlaka alınız.

Before you come to the laboratory, be sure to take your Physics I Laboratory Booklet.

 

Havuz Fizik Laboratuvar Kitaplarını Fen Edebiyat Fakültesi girişinde bulunan ÇANTAYLAR Kitabevinden alabilirsiniz.

You can get the Physics Laboratory Booklets from ÇANTAYLAR Bookstore located at the entrance of the Faculty of Arts and Sciences.