Mazeretleri nedeniyle fizik havuz derslerinin 2. ara sınavına (FIZ101(E)-FIZ102(E)) giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belirten bir dilekçe ve geçerli belgelerle birlikte (bkz. Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esaslarıöğrencisi olduğu kendi fakültelerine 22 Aralık 2023 cuma günü saat 17:00'ye kadar başvuracaklardır. (Ek sınavların mazereti yoktur.) Mazeret sınavlarının yer ve zaman bilgileri buradan ilan edilecektir.


Students missing a midterm  with a valid excuse (see Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları) should submit a petition and eligible documents for their excuses to their own faculties until 22 December 2023, 17:00. (There is no make-up exam for supplementary exams.) Location and time of the make-up exams will be announced here.