Eksik ve/veya düzeltme tespit edilen bazı derslerin not giriş işlemleri Bahar Dönemi ders kayıtlarının başlangıcına kadar devam etmektedir.